CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_nas:historie:vyrocni_zprava_2018

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
o_nas:historie:vyrocni_zprava_2018 [16.06.2019 20:33]
Marek Ištvánek
o_nas:historie:vyrocni_zprava_2018 [16.06.2019 20:36]
Marek Ištvánek
Řádek 84: Řádek 84:
 Zbavme se okovů, které naše duchy drží při zemi a ve spánku. Probuďme se vnitřně k obrození lidstva, každý sám v sobě a taky ve vzájemné spolupráci a podpoře. Zbavme se okovů, které naše duchy drží při zemi a ve spánku. Probuďme se vnitřně k obrození lidstva, každý sám v sobě a taky ve vzájemné spolupráci a podpoře.
  
-Přestaňme se dívat na svět přes peníze a dejme přednost vzestupu ke Světlu a srdečnosti. Zahoďme snahu sebeprosazování na úkor druhých, které ​brzdí ​dobrý rozvoj. Přestaňme podávat patenty brzdící dobré technologie,​ více dávejme a buďme více otevření - a přesto ostražití před těmi, kteří chtějí stále škodit.+Přestaňme se dívat na svět přes peníze a dejme přednost vzestupu ke Světlu a srdečnosti. Zahoďme snahu sebeprosazování na úkor druhých, které ​otravuje ​dobrý rozvoj. Přestaňme podávat patenty brzdící dobré technologie,​ více dávejme a buďme více otevření - a přesto ostražití před těmi, kteří chtějí stále škodit.
  
 Hledejme nové cesty rozvoje harmonie. Střed všeho magnetického světla je Světlo - Bůh, vše oživuje a podporuje, pokud plyne v souladu s Jeho působením. Ti, kteří narušují rovnováhu a jdou proti Jeho proudům posily, nutně narazí a nakonec se zraní. Věnujme naši pozornost a úsilí plynutí s Jeho proudem. I nové technologie nechť začínají používat nutný soulad. Hledejme nové cesty rozvoje harmonie. Střed všeho magnetického světla je Světlo - Bůh, vše oživuje a podporuje, pokud plyne v souladu s Jeho působením. Ti, kteří narušují rovnováhu a jdou proti Jeho proudům posily, nutně narazí a nakonec se zraní. Věnujme naši pozornost a úsilí plynutí s Jeho proudem. I nové technologie nechť začínají používat nutný soulad.
  
 Dobrou plavbu přejeme nám všem... Dobrou plavbu přejeme nám všem...
o_nas/historie/vyrocni_zprava_2018.txt · Poslední úprava: 16.06.2019 20:36 autor: Marek Ištvánek