CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_nas:lide:rolfik:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
o_nas:lide:rolfik:start [21.03.2015 10:05]
Marek Ištvánek vytvořeno
o_nas:lide:rolfik:start [08.03.2017 22:12]
Marek Ištvánek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Marek Ištvánek ​- doplněk ​======+====== Marek Ištvánek ======
  
-{{indexmenu_n>​1}}+<WRAP rightalign>​ 
 +Hřbitovní 371\\ 763 15  Slušovice\\ Česká republika\\ ​{{:​wiki:​Mobile Phone.png?​nolink|mobil}} 420 776 129 658\\ [[Marek.Istvanek@Ce-Ma-S.net]]\\ [[https://​www.facebook.com/​marek.istvanek|{{:​wiki:​FB-f-Logo__blue_29.png?​nolink|Facebook}}]] 
 +[[https://​www.linkedin.com/​in/​marek-ištvánek-209586a8|{{:​wiki:​LinkedIn.png?​nolink&​37|LinkedIn}}]] 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +Žiji ve Slušovicích blízko Zlína ve středu Moravy již od mého ranného dětství. Narodil jsem se ve znamení Vodnáře pozemského roku 1977. 
 + 
 +Prošel jsem základní i střední školou - Arcibiskupským Gymnáziem v Kroměříži. Následovalo vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze v oboru Fyzika. Mnohé jsem se tam naučil, přesto mi však chybělo poznávání souvislostí o tomto nádherném soukolí Stvoření, ve kterém žijeme a rozvíjíme se. Pozemská učenost sebou často nese i nevědomost - jen jako šafránu bylo těch moudrých, přirozených lidí. Máme dobrou šanci to změnit - začíná to od nás samotných a pokračuje pomocí v rodině i okolí. Příroda nám ukazuje mnohé. Chce to jen otevřít oči pozemské i ty duchovní, aby to do sebe začalo lépe zapadat a naše vědomí i dobrosrdečnost vzrostly. 
 + 
 +Nyní pracuji jako vývojář softwaru pro obživu naší rodiny a nezávislý objevitel a pozorovatel v oblasti čistých technologií a poznávání. 
 + 
 +---- 
 + 
 +Můj pozemský úkol souvisí s působením v oblasti vědy, techniky a léčení... 
 + 
 +Zajímám se o fyzikální popis Božích zákonů, generátory "​volné energie"​ apod. 
 + 
 +Harmonické sloučení duchovního i materiálního je pro mne životně důležité a proto se oběma věnuji tak, abych toho co nejlépe dosáhl a přitom pomáhal druhým na naší cestě ke Světlu. 
 + 
 +Jedna rada od mého [[http://​duchovnipodpora.vzestup.net|Učitele]] zní: 
 +<WRAP centeralign>​ 
 +//Udržuj krb svých myšlenek čistý, zjednáváš tím mír a jsi šťastný.//​ 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +... a to přeji nám všem.
o_nas/lide/rolfik/start.txt · Poslední úprava: 08.03.2017 22:12 autor: Marek Ištvánek