CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_nas:lide:rolfik:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
o_nas:lide:rolfik:start [23.10.2015 22:57]
Marek Ištvánek
o_nas:lide:rolfik:start [17.02.2017 13:57]
Marek Ištvánek
Řádek 3: Řádek 3:
 <WRAP rightalign>​ <WRAP rightalign>​
 Hřbitovní 371\\ 763 15  Slušovice\\ Česká republika\\ {{:​wiki:​Mobile Phone.png?​nolink|mobil}} 420 776 129 658\\ [[Marek.Istvanek@Ce-Ma-S.net]]\\ [[https://​www.facebook.com/​marek.istvanek|{{:​wiki:​FB-f-Logo__blue_29.png?​nolink|Facebook}}]] Hřbitovní 371\\ 763 15  Slušovice\\ Česká republika\\ {{:​wiki:​Mobile Phone.png?​nolink|mobil}} 420 776 129 658\\ [[Marek.Istvanek@Ce-Ma-S.net]]\\ [[https://​www.facebook.com/​marek.istvanek|{{:​wiki:​FB-f-Logo__blue_29.png?​nolink|Facebook}}]]
 +[[https://​www.linkedin.com/​in/​marek-ištvánek-209586a8|{{:​wiki:​LinkedIn.png?​nolink&​37|LinkedIn}}]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 10: Řádek 11:
  
 Prošel jsem základní i střední školou - Arcibiskupským Gymnáziem v Kroměříži. Následovalo vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze v oboru Fyzika, kde jsem opět poznal mnohé užitečné,​ především to, že pozemská učenost sebou často nese i nevědomost - jen jako šafránu bylo těch moudrých, přirozených lidí. Nyní pracuji jako programátor. Prošel jsem základní i střední školou - Arcibiskupským Gymnáziem v Kroměříži. Následovalo vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze v oboru Fyzika, kde jsem opět poznal mnohé užitečné,​ především to, že pozemská učenost sebou často nese i nevědomost - jen jako šafránu bylo těch moudrých, přirozených lidí. Nyní pracuji jako programátor.
- 
-Na začátku roku 2014 jsem absolvoval [[o_nas:​lide:​rolfik:​ssi:​start|tříměsíční stáž v Institutu vesmírné lodě Nadace Keshe]], kde jsem se seznamoval s teorií i technologií této společnosti. To nakonec později vyústilo k založení naší společnosti [[o_nas:​start#​Z historie|CeMaS]]. 
  
 ---- ----
o_nas/lide/rolfik/start.txt · Poslední úprava: 08.03.2017 22:12 autor: Marek Ištvánek