CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_nas:lide:rolfik:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
o_nas:lide:rolfik:start [23.10.2015 22:57]
Marek Ištvánek
o_nas:lide:rolfik:start [08.03.2017 22:12]
Marek Ištvánek
Řádek 3: Řádek 3:
 <WRAP rightalign>​ <WRAP rightalign>​
 Hřbitovní 371\\ 763 15  Slušovice\\ Česká republika\\ {{:​wiki:​Mobile Phone.png?​nolink|mobil}} 420 776 129 658\\ [[Marek.Istvanek@Ce-Ma-S.net]]\\ [[https://​www.facebook.com/​marek.istvanek|{{:​wiki:​FB-f-Logo__blue_29.png?​nolink|Facebook}}]] Hřbitovní 371\\ 763 15  Slušovice\\ Česká republika\\ {{:​wiki:​Mobile Phone.png?​nolink|mobil}} 420 776 129 658\\ [[Marek.Istvanek@Ce-Ma-S.net]]\\ [[https://​www.facebook.com/​marek.istvanek|{{:​wiki:​FB-f-Logo__blue_29.png?​nolink|Facebook}}]]
 +[[https://​www.linkedin.com/​in/​marek-ištvánek-209586a8|{{:​wiki:​LinkedIn.png?​nolink&​37|LinkedIn}}]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 9: Řádek 10:
 Žiji ve Slušovicích blízko Zlína ve středu Moravy již od mého ranného dětství. Narodil jsem se ve znamení Vodnáře pozemského roku 1977. Žiji ve Slušovicích blízko Zlína ve středu Moravy již od mého ranného dětství. Narodil jsem se ve znamení Vodnáře pozemského roku 1977.
  
-Prošel jsem základní i střední školou - Arcibiskupským Gymnáziem v Kroměříži. Následovalo vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze v oboru Fyzika, kde jsem opět poznal mnohé užiteč, především to, že pozemská ​učenost sebou často nese i nevědomost - jen jako šafránu bylo těch moudrých, přirozených lidí. ​Nyní pracuji jako programátor.+Prošel jsem základní i střední školou - Arcibiskupským Gymnáziem v Kroměříži. Následovalo vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze v oboru Fyzika. Mnohé ​jsem se tam naučil, přesto mi však chybělo poznávání souvislostí o tomto nádherném soukolí Stvořeníve kterém ​žijeme a rozvíjíme se. Pozemská ​učenost sebou často nese i nevědomost - jen jako šafránu bylo těch moudrých, přirozených lidí. ​Máme dobrou šanci to změnit - začíná to od nás samotných a pokračuje pomocí v rodině i okolí. Příroda nám ukazuje mnohé. Chce to jen otevřít oči pozemské i ty duchovní, aby to do sebe začalo lépe zapadat a naše vědomí i dobrosrdečnost vzrostly.
  
-Na začátku roku 2014 jsem absolvoval [[o_nas:​lide:​rolfik:​ssi:​start|tříměsíční stáž v Institutu vesmírné lodě Nadace Keshe]], kde jsem se seznamoval s teorií i technologií této společnosti. To nakonec později vyústilo k založení ​naší ​společnosti [[o_nas:​start#​Z historie|CeMaS]].+Nyní pracuji jako vývojář softwaru pro obživu naší ​rodiny a nezávislý objevitel a pozorovatel v oblasti ​čistých technologií a poznávání.
  
 ---- ----
o_nas/lide/rolfik/start.txt · Poslední úprava: 08.03.2017 22:12 autor: Marek Ištvánek