CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:teorie:fyzika:elektromagnetismus:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
projekty:teorie:fyzika:elektromagnetismus:start [04.01.2019 17:39]
Marek Ištvánek
projekty:teorie:fyzika:elektromagnetismus:start [05.01.2019 12:49] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 3: Řádek 3:
 Již od dávných dob lidstvo provázely přírodní děje jako bouřky, ohně, magnety, ale i jemnější aury vyzařované všemi věcmi a bytostmi. Již od dávných dob lidstvo provázely přírodní děje jako bouřky, ohně, magnety, ale i jemnější aury vyzařované všemi věcmi a bytostmi.
  
-Ve snaze o lepší pochopení probíhaly pokusy a vznikaly teorie snažící se zdůvodnit a popsat tyto děje:+Ve snaze o lepší pochopení probíhaly pokusy a vznikaly teorie snažící se zdůvodnit a popsat tyto děje
 + 
 +===== Nedávná historie =====
  
   * [[wpcs>​Hans_Christian_%C3%98rsted|Hans Christian Ørsted]] (1777 – 1851)   * [[wpcs>​Hans_Christian_%C3%98rsted|Hans Christian Ørsted]] (1777 – 1851)
Řádek 27: Řádek 29:
     * Vyžaduje navíc doplnění o vyjádření [[wpcs>​Lorentzova_síla|(Lorentzovy) síly]], která však odporuje (3. Newtonovému zákonu) akce a reakce. Navíc je s podivem, že popisuje sílu elektromagnetického pole, která působí na testovací náboj, bez toho aby tento náboj do tohoto pole nějak zasáhl.     * Vyžaduje navíc doplnění o vyjádření [[wpcs>​Lorentzova_síla|(Lorentzovy) síly]], která však odporuje (3. Newtonovému zákonu) akce a reakce. Navíc je s podivem, že popisuje sílu elektromagnetického pole, která působí na testovací náboj, bez toho aby tento náboj do tohoto pole nějak zasáhl.
     * Protože však nedokáže vysvětlit některé jevy jako podélné (skalární,​ torzní) vlny apod., existují její další rozšíření (([[http://​www.andre-waser.ch/​Physics.htm|André Waser]] - {{:​projekty:​teorie:​fyzika:​elektromagnetismus:​waser:​On the Notation of Field Equations of Electrodynamics - 2007.pdf|O zápisu rovnic pole elektrodynamiky - 2007}}))     * Protože však nedokáže vysvětlit některé jevy jako podélné (skalární,​ torzní) vlny apod., existují její další rozšíření (([[http://​www.andre-waser.ch/​Physics.htm|André Waser]] - {{:​projekty:​teorie:​fyzika:​elektromagnetismus:​waser:​On the Notation of Field Equations of Electrodynamics - 2007.pdf|O zápisu rovnic pole elektrodynamiky - 2007}}))
 +
 +===== Další rozvoj =====
 +
 +Jsou také jevy, které nelze většinou výše uvedeným klasickým pohledem popsat. Do nich spadají vlny rychlejší než "​světlo",​ gravitace a další.
 +
   * [[https://​www.ifi.unicamp.br/​~assis/​|Andre Koch Torres Assis]] (1962 - )   * [[https://​www.ifi.unicamp.br/​~assis/​|Andre Koch Torres Assis]] (1962 - )
     * Rozvíjí relační mechaniku a Weberovu elektrodynamiku     * Rozvíjí relační mechaniku a Weberovu elektrodynamiku
     * Pokusové a historické základy elektřiny {{:​projekty:​teorie:​fyzika:​elektromagnetismus:​assis:​the_experimental_and_historical_foundations_of_electricity_-_1_-_2010.pdf|I}} ((http://​www.ifi.unicamp.br/​~assis/​Electricity.pdf)),​ {{:​projekty:​teorie:​fyzika:​elektromagnetismus:​assis:​the_experimental_and_historical_foundations_of_electricity_-_2_-_2018.pdf|II}} ((http://​www.ifi.unicamp.br/​~assis/​Electricity-Vol-2.pdf))     * Pokusové a historické základy elektřiny {{:​projekty:​teorie:​fyzika:​elektromagnetismus:​assis:​the_experimental_and_historical_foundations_of_electricity_-_1_-_2010.pdf|I}} ((http://​www.ifi.unicamp.br/​~assis/​Electricity.pdf)),​ {{:​projekty:​teorie:​fyzika:​elektromagnetismus:​assis:​the_experimental_and_historical_foundations_of_electricity_-_2_-_2018.pdf|II}} ((http://​www.ifi.unicamp.br/​~assis/​Electricity-Vol-2.pdf))
 +
 +==== Skalární nebo torzní vlny ====
 +
 +Skalární či torzní vlny mají charakter, který je málo známý. Pronikají kovovou (Faradayovou) klecí, mají různorodé rychlosti šíření i větší než rychlost "​světla"​.
 +
 +  * [[projekty:​inspirace:​konstantin_meyl:​start]]
 +    * Popisuje podélné skalární vlny čistě elektrické nebo magnetické
 +    * Replikoval přenos energie podle Nikoly Tesly jen v nízkonapěťovém podání
 +  * [[http://​www.padrak.com/​vesperman/​|Gary C. Vesperman]]
 +    * Zkoumá torzní vlny a píše o nich
 +    * 
projekty/teorie/fyzika/elektromagnetismus/start.txt · Poslední úprava: 05.01.2019 12:49 autor: Marek Ištvánek