CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


en:projekty:materialy:start

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Energetic Materials

A possibility to form new materials with not yet known properties offers the next fruitful way of research.

Getting of materials in excited state can be achieved by various ways. It can be separated from natural resources or can be formed from low-energy materials by appropriate transformation process.

The properties as a higher durability against enviroment or more effective influence to the enviroment means new ways of utilization which has been impossible so far.

Inspiration

As an inspiration to these materials is our own experience, intuition and dreams and work of many other inspirational people.

Ormus (Orme)

Orbitally Rearranged Monoatomic Elements and structures vznikají přechodem těchto látek do vysoceenergetického stavu, kdy dochází k přeuspořádání vnitřní struktury a změně vlastností včetně vzniku supravodivosti apod. Mnoho výzkumu provedl pan David Hudson.

Gans

Látky odolnější vůči vlivu prostředí ve vyváženém stavu panem Mehran Tavakoli Keshe nazývané plyn v nanopevném stavu 1).

Zapojení lidé

1)
Osobně je považuji za látky stejné nebo alespoň hodně podobné Ormus látkám, ale s rozdílnou čistotou Ormus stavu - Marek Ištvánek
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.
en/projekty/materialy/start.txt · Poslední úprava: 13.11.2017 19:05 autor: Tomáš Nešpor