CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:termohrnec:magneticka_indukce

Konstrukce termohrnce používajícího magnetickou indukci

Tato verze termohrnce je použitelná na magnetických indukčních vařičích.

Tělo

Vnitřní plášť

 • Z jednolitého potravinářsky nezávadného materiálu s dobrou tepelnou vodivostí pro účinné rozvádění tepla. Doporučujeme potravinářskou nerezovou ocel (číslo 4 na řezu) nebo měď.
 • Z vnější části pokud možno rovného dna je tepelně vodivě (například kovovým svarem) připevněna feromagnetická deska (číslo 6 na řezu), na kterou působí indukční ohřev pod ní a proto od něj nesmí být příliš daleko kvůli dobré účinnosti indukce.

Vnější plášť

 • Spodní část by měla být z nemagnetického materiálu, aby se v ní neindukovalo teplo. Doporučujeme udělat celý vnější plášť ze skla (číslo 1 na řezu).
 • Horní část může navíc obsahovat dekorační pás z kovu či plastu (číslo 5 na řezu).
 • Protože je vnější plášť při vaření pouze teplý (s teplotou zřejmě nepřesahující 40 °C), je důležitý teploměr spojený s vnitřním pláštěm a procházející ven přes vnější plášť, aby ukazoval teplotu vařeného obsahu.

Izolační mezera

 • Tato izolační mezera se nachází (číslo 2 na řezu) mezi vnějším a vnitřním pláštěm.
 • Slouží k izolaci tepla uvnitř hrnce.
 • Může mít formu vyvakuovaného meziprostoru. V tomto případě lze hrnec opatřit ukazatelem tlaku v této mezeře, aby šel kontrolovat stav vyvakuování. Vyvakuovat je dobré prostor co nejvíce, ale je nutné brát zřetel na stabilitu konstrukce hrnce, aby nedošlo k jeho deformaci, což může vyžadovat přidání podpůrných prvků s malou tepelnou vodivostí (například sklo) mezi vnitřní a vnější plášť (číslo 7 na řezu).
 • Může být taky realizována napuštěním tepelně izolačního (například netečného) plynu do meziprostoru, podobně jako při konstrukci izolačních skel, kdy předností je nepůsobení podtlaku na stěny mezery, jako se to děje u vyvakuování.

Izolační těsnění

 • nacházející se (číslo 3 na řezu) mezi vnějším a vnitřním pláštěm
 • Okraje obou plášťů jsou spojeny odolným těsněním s malou tepelnou vodivostí a dostatečnou tuhostí, která zaručí stabilitu konstrukce.

Řez termohrncem Řez termohrncem

Poklice

Má podobnou dvouplášťovou konstrukci jako tělo hrnce:

 • Vnější a vnitřní plášť z vyhovujících materiálů jako sklo (číslo 1 na řezu), kov, plast apod. Vnitřní plášť však musí vydržet teploty nad 150 °C.
 • Izolační mezera (číslo 2 na řezu) a těsnění (číslo 3 na řezu) jsou stejné jako u těla hrnce.
 • Do poklice lze rovněž zabudovat teploměr.

Navíc obsahuje otvor s možností osazení buď

 • průchozího ventilu pro odvod par z vnitřku hrnce ven nebo
 • přetlakového ventilu v případě uchycení poklice k tělu hrnce uzamykacím mechanizmem v uchách poklice a použití hrnce jako tlakového, kdy ventil plní bezpečnostní funkci pro odvádění přebytku tlaku z hrnce ven.

Řez termohrncem

3D model

Autorem modelu a grafik termohrnce je Tomáš Bytčanek z Čadce na Slovensku. Cena vypracování modelu po známosti byla 230 €.

Model je dostupný v těchto formátech:

Termohrnec z boku Termohrnec shora

Autoři

Tento dokument byl vypracován společností CeMaS a to těmito lidmi:

 • Ján Striček
 • Radovan Striček
 • Marek Ištvánek
 • Tomáš Nešpor
 • Tomáš Sousedík

a byl dokončen v březnu 2018.

projekty/termohrnec/magneticka_indukce.txt · Poslední úprava: 17.03.2019 23:53 autor: Marek Ištvánek