CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:teorie:fyzika:elektromagnetismus:start

Elektromagnetismus

Již od dávných dob lidstvo provázely přírodní děje jako bouřky, ohně, magnety, ale i jemnější aury vyzařované všemi věcmi a bytostmi.

Ve snaze o lepší pochopení probíhaly pokusy a vznikaly teorie snažící se zdůvodnit a popsat tyto děje.

Nedávná historie

 • Hans Christian Ørsted (1777 – 1851)
  • Objevil magnetismus elektrického proudu
 • André-Marie Ampère (1775 – 1836)
  • Zkoumal magnetismus a elektrodynamiku a objevil síly působící mezi elektrickými proudy 1)
 • Michael Faraday (1791 – 1867)
  • Objevil elektromagnetickou indukci a siločáry
  • Pokusné výzkumy elektřiny I, II, III 2)
 • Wilhelm Eduard Weber (1804 – 1891)
  • Z jeho pokusů odvodil rozšířený popis vzájemné síly působící mezi dvěma elektrickými náboji v závislosti na jejich relativní rychlosti a zrychlení. Jde o o dynamické rozšíření elektrostatického (Coulombova) zákona. Rozšíření této teorie umožňuje popsat stejné jevy jako Maxwellova teorie, ale i další, a navíc splňuje (3. Newtonův) zákon akce a reakce
  • Spolu s Rudolfem Kohlrauschem změřily konstantu úměrnosti vyskytující se v popisu výše uvedené síly, která zároveň znamená rychlost světla `c` 3)
 • James Clerk Maxwell (1831 – 1879)
  • Na základě Faradayových a dalších pokusů sestavil teorii elektromagnetického pole
  • Teorie vychází ze specifického tekutého prostředí (éteru) a byla později dále upravena do dnešní vektorové podoby Oliverem Heavisidem a dalšími a na tento éter se zapomnělo (nebo byl spíš tabu), aby se nově vynořil jako kvantové vakuum apod.
  • Vyžaduje navíc doplnění o vyjádření (Lorentzovy) síly, která však odporuje (3. Newtonovému zákonu) akce a reakce. Navíc je s podivem, že popisuje sílu elektromagnetického pole, která působí na testovací náboj, bez toho aby tento náboj do tohoto pole nějak zasáhl.
  • Protože však nedokáže vysvětlit některé jevy jako podélné (skalární, torzní) vlny apod., existují její další rozšíření 9)

Další rozvoj

Jsou také jevy, které nelze většinou výše uvedeným klasickým pohledem popsat. Do nich spadají vlny rychlejší než „světlo“, gravitace a další.

Skalární nebo torzní vlny

Skalární či torzní vlny mají charakter, který je málo známý. Pronikají kovovou (Faradayovou) klecí, mají různorodé rychlosti šíření i větší než rychlost „světla“.

  • Popisuje podélné skalární vlny čistě elektrické nebo magnetické
  • Replikoval přenos energie podle Nikoly Tesly jen v nízkonapěťovém podání
  • Zkoumá torzní vlny a píše o nich
projekty/teorie/fyzika/elektromagnetismus/start.txt · Poslední úprava: 13.05.2019 19:55 autor: Marek Ištvánek