CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:reaktory:tekutinove:pir1:navrh

Návrh PIR 1

Návrh prototypu plazmatického implozního reaktoru PIR 1.

PIR 1 - pohled z boku PIR 1 - pohled shora PIR 1 - pohled ze spodu

 • První verze prototypu nemusí mít tolik senzorů. Jde hlavně o správné řízení víru uvnitř komory.
 • Později mohou přibýt senzory.
 • Později použít více rotorů
  • dva v obou pólech (jako galaxie) rotující opačným směrem
 • Později najít způsob, jak využít implozní vířivé tornádové proudění pro pohon víru
  • dosáhneme-li sebeudržitelného víru, pak se dá různě využít
  • bylo by pěkné ručně nastartovat proudění zvenku

Součásti

PIR 1 - řez středem

Komora

 • PIR 1 - komorakulová (později lze zkusit pro jednorotorový systém i vejčitou)
 • vnitřní průměr 12 cm
 • PIR 1 - průchodka komorydva plnící průchodné otvory v pólech komory proti sobě s možností otvor uzavřít
  • zátkou
  • vodičem pro sledování či buzení tekutiny
 • možné vyhotovení: plastová koule dvojdílná

Podstavec komory

Slouží pro PIR 1 - podstavec komory

 • uložení komory
 • zakotvení podstavce cívky
 • uložení řídící jednotky
 • zabudování osvětlení komory
 • vyvedení kontaktů z komory

Rotor - kapalina

Samotná magnetická kapalina.

Stator

Umožňuje pohon rotoru. Vhodnou formu je potřeba najít a vyzkoušet. Možností je více:

Elektrody v pólech komory

Slouží k buzení elektrickými pulzy

Věncová (toroidní) cívka vně komory

PIR 1 - věncová cívka

 • dvojté vinutí dvojlinkou (bifilární)
  • jedno vinutí lze použít jako budící a druhé jako sledovací snímací napojené na osciloskop
  • obě vinutí lze použít jako budící a současně jako snímací
  • vyzkoušet zapojení s proudem dvojlinkou souběžným i protiběžným
  • vodič měděný lankový
  • způsob vinutí
   • podél malého obvodu toroidu
   • podél velkého obvodu toroidu
 • možný základ cívky: polystyrenový věnec

Zvukové nebo mechanické vibrace

Možnost použít generátor zvuku nebo mechanických vibrací.

Pan Evgeny Dmitriyevich Sorokodum vyvinul mechanický oscilátor pro vytváření tekutinových vírů, který by mohl být vhodným prostředkem.

Mechanické míchadlo

Možnost umístit mechanické míchadlo (magnetické nebo vrtuli) přímo do komory se sice nabízí, ale není vhodné kvůli rušení vnitřního proudění.

Buzení

 • generátor signálu 1)
 • vhodný zesilovač, bude-li to třeba

Podstavec cívky

PIR 1 - podstavec cívky

 • Umožňuje svislé polohování vodorovně vystředěné cívky
 • PIR 1 - se třemi cívkamiPIR 1 - se dvěmi cívkamiUmožňuje držení a polohování několika cívek najednou

Senzory

 • magnetické pole v okolí komory
  • ideálně několik magnetických senzorů
   • minimálně 3 v n-úhelníku v rovníku
   • 2 v každém pólu
 • teplota
  • uvnitř na minimálně 3 místech
   • 2 čidla blízko pólů
   • 1 čidlo v rovníkové rovnoběžce
  • kolem komory
   • 1 čidlo v rovníku
    • ideálně v přímce se středem komory a vnitřním rovníkovým čidlem
 • napětí
  • konektory pro sledování napětí mezi nimi
   • několik rovnoběžkových tenkých kovových pásů na vnitřní stěně komory
   • v pólech osy rotace víru
   • ideálně i konektor ve středu komory
    • nesměl by moc brzdit vířivé proudění
    • drát z pólu

Řídící jednotka

3D model

Počítačový 3D model reaktoru jsem vytvořil v programu PTC Creo Direct Modeling Express, ve kterém ho lze prohlížet a upravovat.

Exportoval jsem jednotlivé části pro 3D tisk (ve formátu STL):

Materiály a výroba prototypu

 • komoru i rotor chci nejdříve vytisknout na 3D tiskárně z plastu
 • komoru ideálně z průhledného
 • těsnění v případě potřeby silikonové
1)
arbitrary wave generator
2)
pulse width modulation
projekty/reaktory/tekutinove/pir1/navrh.txt · Poslední úprava: 06.05.2018 22:21 autor: Marek Ištvánek