CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:reaktory:tekutinove:pir1:start

Plazmatický implozní reaktor (PIR) 1

PIR 1 - logoPIR 1 - celkový pohled První verze našeho implozního reaktoru má formu kulové komory s magnetickou tekutinou (voda s nanočásticemi železa) poháněnou vnějším rotorem ve formě pulzního elektrického pole zavedeného na elektrody v pólech komory.

Senzory teploty, magnetického pole a snímače napětí uvnitř komory umožní sledování dosažených podmínek spolu s kamerami. Vše pod kontrolou námi vyvíjeného software pro tento reaktor (software SenseLab zůstává vizí budoucnosti).

Myšlenka je taková, že vytvoříme vír v magnetické tekutině v komoře (kouli), který bude pulzovat. Při určité pulzní frekvenci se naladíme na stejnorodé pulzování éterických proudů (subatomárních vířivých částic) v okolí, které budou přitahovány a soustředěny či implodovány v reaktorovém víru pro použití na další účely v reálném životě:

Jako zdroj energetických materiálů, energie a éterického pohonu, blahodárného vlivu na zdraví apod.

Jde o výzkum imploze tekutin včetně éteru (pralátky)…

Jak říkal pan Tesla, pokud má éter dynamický charakter, pak je naděje, že se dá jeho energie využít.

A pro mne to tak je, že tento éter, pralátka, kvantové vakuum, akáša, prána, ód, orgon, … je dynamický a jeho pohyb lze koncentrovat pro další užitek…

Marek Ištvánek

Zapojení lidé

projekty/reaktory/tekutinove/pir1/start.txt · Poslední úprava: 06.05.2018 21:44 autor: Marek Ištvánek