CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_nas:historie:vyrocni_zprava_2016

CeMaS - výroční zpráva za rok 2016

O společnosti

logo CeMaS

Centrum magnetického světla

Rozvíjíme poznání a čistou technologii v souladu s přírodou.

NázevCeMaS z.ú.
Předmět činnostiRozvoj poznání a čisté technologie, používající především plazmatická magnetická pole a nanotechnologie a vycházející z harmonického souznění s přírodou, od které se s obdivem učíme, a podpory pravého lidství.
Pokroky budou sdíleny s veřejností vhodnou formou.
Vyvinutá technologie bude vyráběna a dostupná veřejnosti za přiměřené prostředky.
Právní formaústav
Datum založení25. února 2015
Datum zápisu16. března 2015
Identifikační číslo038 49 210
SídloHřbitovní 371
Slušovice
763 15
Česká republika
Webové stránkyce-ma-s.net
Emailinfo@ce-ma-s.net
FacebookCeMaS.z.u
Transparentní bankovní účet2100764832/2010
IBAN: CZ8920100000002100764832
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


Úvod

Rok 2016 byl druhým rokem společnosti CeMaS.

Naše skupina se věnovala hlavně rozvoji prototypů dvou plazmatických reaktorů, rozšiřování poznání a snahou navázat spojení se spřízněnými lidmi, s nimiž jsme otevřeni spolupracovat.

Vývoj

Plazmatický vakuový reaktor

PVR Prototyp reaktoru prochází dalšími úpravami. Kulová vakuová kovová komora má možnost různých variant vnitřního uspořádání. Vyzkoušeli jsme přímé buzení křemíkového jadérka (karborundum) vysokofrekvenčním pulzním vysokým napětím ve vakuu. Pokračujeme v budování krystalového pyramidálního jádra, které budeme zkoušet vhodně budit, aby se probudilo a začalo přitahovat éterické proudy plazmy a koncentrovat je v komoře pro další zdravé použití.

Plazmatický implozní reaktor

PIR Prototyp reaktoru sestavujeme co nejjednodušší formou. Máme kulovou komoru, do které lze napouštět kapaliny a zavádět budící napětí pomocí dvou elektrod v pólech komory. Původní 3D model nám slouží spíš jako koncept. V komoře bude přírodní voda s částicemi železa. Úkolem je rozproudění a kontrola pulzujícího tekutého víru a jeho postupný vývoj a zrání k soběstačnosti, kdy by vhodným sladěním s okolím mohl vír začít stahovat přitažlivostí stejnorodého světelné proudy a koncentrovat je (implodovat) pro další užitečná použití včetně samotného pohonu víru. Budící část reaktoru bude kontrolována počítačem s řídícím software, jehož úkolem bude sledovat vývoj víru a reagovat na jeho potřeby, aby se mohl rozvíjet ke zralosti. Buzení budou obstarávat napěťové impulzy zavedené do komory. Původní myšlenku buzení vnější cívkou v této fázi tedy přehodnocujeme na přímé impulzní buzení kapaliny.

Další činnost

Pyramida Vyzkoušeli jsme působení pyramid v oblasti zdraví. Pravidelný pobyt v pyramidě s dřevěnými hranami a plechovou špičkou měl dobrý vliv na snižování a udržování nízké hladiny cukru v těle u cukrovky. Příznivý vliv pyramidálních, kuželových i dalších tvarů na zdraví, potraviny, růst rostlin byl již mnohokrát ve světě ukázaný. V České republice třeba v pyramidách v Postoupkách. Vidíme v tom působení tvarů i nás samotných na jemné (éterické, skalární, torzní) proudy energií, které nás obklopují a v nás samotných kolují a jež naši předkové nazývali živa (prána, čchi, orgon). Pyramidy například vykazují schopnost koncentrace těchto proudů a jejich harmonizace. Další příklad je Joe Cell se soustřednými kovovými válci ve vodě, která dokáže taky soustřeďovat jemné energie pro podporu ozdravění.

Oficiální věda tyto proudy zatím neumí popsat a spíše je popírá, ovšem již Maxwell ve svých rovnicích popisoval proudění tekutého éteru, přestože tehdy nezahrnul možnost podélných tlakových vln, ale pouze příčných elektromagnetických vln. Dnešní kvantová mechanika popisuje kvantové vakuum rovnicemi proudění tekutin a to platí i o obecné teorii relativity, která paradoxně tvrdila, že éter nepotřebuje. Doufejme, že se z bloudění věda opět navrátí na lepší cesty slučující materiální i duchovní.

V oblasti rozvíjejících se čistých technologií stojí za zmínku slibné prototypy „soběstačných“ magnetických motorů firmy Infinity SAV v Jižní Koreji a „bezreakčního“ generátoru (Reactionless Generator - RLG) pana Paramahamsa Tewari v Indii.

Finance

Finance byly použity na údržbu webových stránek a účetnictví.

Nové zdroje financování pro podporu rychlejšího rozvoje našich reaktorů zatím nebyly nalezeny i přes naši velkou námahu, proto používáme naše vlastní prostředky.

Hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 před zdaněním činil 3 598 Kč.

Daňová úspora, je vyčíslena na 950 Kč. Prostředky daňové úspory budou použity v roce 2017 v rámci hlavní činnosti.

Pro prokázání daňové úspory a následného čerpání organizace vytvořila fond daňové rezervy 911 200.

Závazky, pohledávky a zásoby nejsou k 31. 12. 2016 evidovány.

Organizace nepořídila v průběhu zdaňovacího období dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Materiál se účtuje způsobem B a oceňuje v pořizovacích cenách.

Pokladna nebyla v průběhu roku vedena a nebyly provedeny hotovostí příjmy a výdaje.

Organizace provedla inventarizaci a v rámci inventarizace nebyly shledány nedostatky.

Shrnutí, výhledy a výzvy

Krok za krokem budujeme a poznáváme i zrajeme podle možností volného času.

Máte-li zkušenosti nebo nápady, podělme se o ně ať se vzájemně podpoříme.

Naše cesta nechť přispěje ke zlepšení stavu nejen na této krásné planetě Zemi, ale i v našich nitrech.

o_nas/historie/vyrocni_zprava_2016.txt · Poslední úprava: 08.07.2024 20:59 autor: 110.154.103.166