CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_nas:historie:vyrocni_zprava_2018

CeMaS - výroční zpráva za rok 2018

O společnosti

logo CeMaS

Centrum magnetického světla

Rozvíjíme poznání a čistou technologii v souladu s přírodou

NázevCeMaS z.ú.
Předmět činnostiRozvoj poznání a čisté technologie, používající především plazmatická magnetická pole a nanotechnologie a vycházející z harmonického souznění s přírodou, od které se s obdivem učíme, a podpory pravého lidství.
Pokroky budou sdíleny s veřejností vhodnou formou.
Vyvinutá technologie bude vyráběna a dostupná veřejnosti za přiměřené prostředky.
Právní formaústav
Datum založení25. února 2015
Datum zápisu16. března 2015
Identifikační číslo038 49 210
SídloHřbitovní 371
Slušovice
763 15
Česká republika
Webové stránkyce-ma-s.net
Emailinfo@ce-ma-s.net
FacebookCeMaS.z.u
Transparentní bankovní účet2100764832/2010
IBAN: CZ8920100000002100764832
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


Úvod

Rok 2018 byl čtvrtým rokem společnosti CeMaS.

Naše skupina se věnovala hlavně hledání partnerství k výrobě úsporného termohrnce a doplňování informací v jeho technické dokumentaci.

Vývoj

Termohrnec pro ekologičtější a bezpečnější kuchyni

Provedli jsme testy našeho prototypu termohrnce a představili ho na webových stránkách veřejnosti.

Hledali jsme partnery pro výrobu termohrce a v rámci této činnosti jsme jej na Slovensku předvedli v akci firmě Remoska s.r.o. a podepsali vzájemnou smlouvu s předáním podrobností této technologie.

Pro vytíženost firmy Remoska jinými projekty se zatím termohrnci nevěnují a další firmy neprojevili zájem se pustit do jeho rozvoje a výroby. Pokud tedy některá firma má zájem o spolupráci, jsme tomu otevření.

Ve skutečnosti jsme celý projekt na začátku následujícího roku 2019 otevřeli veřejnosti jako svobodný včetně podrobností technologie a příkladného designu tohoto hrnce. Vše je dostupné na našich webových stránkách a můžete to s námi dále posunout, případně začít vyrábět a prodávat, aby se zase o kousek ulevilo přírodě, která nás štědře živí a kuchyně se stala o něco bezpečnějším místem v našich domovech.

Reaktory pro příjem volné energie

Pokud naši činnost sledujete delší dobu tak již víte, že plazmatické či éterické reaktory pro soustředění a využití energie éteru pro dobro lidstva jsou naší hlavní cestou. Máme rozpracovaný vakuový i implozní vodní reaktor.

Postupně se snažíme uzrávat a přijímat inspirace k jejich rozvoji a připravovat další kroky jejich vývoje. Je to cesta, na které je potřeba proniknout hlouběji a věrněji do podstaty všehomíra, aby bylo vše bezpečné a harmonické. Pulzující život v nás i kolem nás je pro nás vzorem k uchopení posil proudících od našeho Stvořitele - Boha až k nám.

Další činnost

Vývoj dalších čistých technologií a rozšiřování nového poznání mnohými lidmi pokračuje i jinde.

V tomto ohledu je na obzoru již dříve oznámený magnetický volnoenergetický generátor jihokorejské firmy Infinity SAV sice opožděn, ale přesto stále kráčí velmi slibně kupředu ke konečnému doladění a dostupnosti lidem na Zemi. Nechť se jim daří v jejich dobré práci.

Každý z nás může přispět alespoň dobrou myšlenkou s podporou zdárného pokroku pro lidstvo. V jednotě dojde k nahromadění a sloučení účinku k urychlení dění.

Naše zkoumání inspirativního poznání a technologií pokračuje a zahrnuje alternativní pohledy na elektromagnetismus, skalární či torzní vlny včetně práce Nikoly Tesly s pulzní elektřinou spojenou s málo známými jevy vln pronikajících s lehkostí těžkou hmotou v podobě jemných éterických proudů.

Finance

Finance z našich kapes byly použity na vývoj termohrnce, provoz webových stránek a účetnictví.

Hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 před zdaněním činil -1 966,50 Kč.

Závazky, pohledávky a zásoby nejsou k 31. 12. 2018 evidovány.

Organizace nepořídila v průběhu zdaňovacího období dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Pokladna nebyla v průběhu roku vedena a nebyly provedeny hotovostní příjmy a výdaje.

Shrnutí, výhledy a výzvy

Naše skupina je otevřená spolupráci s podobně smýšlejícími lidmi. Můžeme se setkávat, vyměňovat si pohledy na poznání života v tomto krásném Stvoření.

Oficiální forma skupiny CeMaS, zapsaný ústav, se ukázala jako poměrně zbytečná a zatěžující nás neužitečnou byrokracií. Jsme rozhodnutí ji v roce 2019 ukončit.

Naše činnost to ale spíš uvolní a budeme se lépe soustředit na podstatné, pokračovat dále a tak se k nám klidně přidejte, pokud pracujete na podobných věcech a máte souznící úmysly podporující dobro.

Zbavme se okovů, které naše duchy drží při zemi a ve spánku. Probuďme se vnitřně k obrození lidstva, každý sám v sobě a taky ve vzájemné spolupráci a podpoře.

Přestaňme se dívat na svět přes peníze a dejme přednost vzestupu ke Světlu a srdečnosti. Zahoďme snahu sebeprosazování na úkor druhých, které otravuje dobrý rozvoj. Přestaňme podávat patenty brzdící dobré technologie, více dávejme a buďme více otevření - a přesto ostražití před těmi, kteří chtějí stále škodit.

Hledejme nové cesty rozvoje harmonie. Střed všeho magnetického světla je Světlo - Bůh, vše oživuje a podporuje, pokud plyne v souladu s Jeho působením. Ti, kteří narušují rovnováhu a jdou proti Jeho proudům posily, nutně narazí a nakonec se zraní. Věnujme naši pozornost a úsilí plynutí s Jeho proudem. I nové technologie nechť začínají používat nutný soulad.

Dobrou plavbu přejeme nám všem…

o_nas/historie/vyrocni_zprava_2018.txt · Poslední úprava: 16.06.2019 20:36 autor: Marek Ištvánek